23. maaliskuuta 2016

Kannanotto

Kannanotto: Kampus Kupittaa kaipaa opiskelijoiden ääntä

Turun ammattikorkeakoulussa on jouduttu viime vuosina vähentämään lähiopetustunteja tuntuvasti, joka on johtanut siihen, että opiskelijat pääsevät työskentelemään yhä enemmän itsenäisesti. Ongelmaksi on osittain kuitenkin muodostunut se, ettei koululla ole tarjota viihtyisiä sekä käytännöllisiä tiloja riittävästi opiskelijoiden käyttöön itsenäiseen työskentelyyn. Uuden kampuksen suunnittelu sekä rakentaminen on tällä hetkellä usean opiskelijan mielessä ja allekirjoittaneet opiskelijayhdistykset ovatkin tähän asti kokeneet, ettei uuden kampuksen suunnittelusta ole informoitu riittävästi opiskelijoita eikä kysytty opiskelijoiden mielipiteitä, jotta he voisivat ottaa kantaa jo suunnitteluvaiheessa mahdollisiin epäkohtiin. Me allekirjoittaneiden opiskelijayhdistysten hallituksissa olemme huolissamme nykytilanteesta ja haluamme ottaa kantaa koko Turun ammattikorkeakoulun merkittävimpään tulevaisuuteen vaikuttavaan tekijään. Haluamme olla mukana varmistamassa, että koulutusalojemme tutkinnot saavat mahdollisuuden kehittyä yhä edelleen seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana.
Yhdistystemme mielestä uuden kampuksen suunnitteluun tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, selkeyttä ja vuorovaikutusta. ”Haluamme varmistaa, ettei uusi kampus ole epäonnistunut ratkaisuiltaan jo valmistuessaan. Parhaimmat ratkaisut uuteen kampukseen löydetään, kun jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon laajasti opiskelijoiden ideat”, linjaa Opiskelijayhdistys Trade ry:n puheenjohtaja Oskari Viitaniemi. Allekirjoittaneiden yhdistysten mielestä Turun ammattikorkeakoulun pitäisikin jatkossa järjestää hyvin markkinoituja keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijat pääsevät antamaan vinkkejä uuden kampuksen ratkaisuihin sekä kuulemaan, missä vaiheessa hankkeessa edetään.
Allekirjoittaneiden yhdistysten jäsenien mielestä opiskelijayhdistykset luovat opiskelijoille tärkeää ”me”-henkeä Turun ammattikorkeakoulussa, jonka takia koemme tärkeäksi myös opiskelijayhdistysten huomioimisen kampuksen ratkaisuissa. Yhdistyksemme tarjovat omille opiskelijoilleen osaltaan toimistoillaan viihdykkeiden lisäksi myös apua opiskeluun ja mahdollisimman viihtyisiä tiloja sekä opiskelemiseen, että lähiopetustuntien vähentymisestä aiheutuneisiin hyppytunteihin. Tästä syystä koemme, että yhdistysten tärkeä toiminta tulee mahdollistaa myös tulevaisuudessa.
Uusi kampus on täynnä mahdollisuuksia. Vielä ei ole liian myöhäistä antaa opiskelijoiden äänen kuulua.
Opiskelijayhdistys Trade ry
Oskari Viitaniemi
Puheenjohtaja
pj@opiskelijayhdistystrade.fi

Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijayhdistys TSTS ry
Emmi Kirjonen
Puheenjohtaja
tsts.hallitus@gmail.com

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry
Ella-Noora Jokisalo
Puheenjohtaja
pj@tom-ry.com

Turun ammattikorkeakoulun monimediajournalistit MoMe ry
Ruska Paronen
Puheenjohtaja
mometurku@gmail.com

Turun Insinööriopiskelijat TIO ry
Olli Väätäinen
Puheenjohtaja
olli.vaatainen@tio.fi

Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY ry
Petra Sundell
Puheenjohtaja
pj@toyry.fi

Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijoiden kilta TROK ry
Samuli Rusanen
Puheenjohtaja

samuli.rusanen@trok.fi