30. lokakuuta 2016

Hallitus tutuksi: esittelyssä sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava

Tällä kertaa esittelyvuorossa on Miia Varis, TOY:n sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava. Ehkäpä yksi tärkeimmistä rooleissa hallituksessa, joten kannattaa lukea tarkasti, mitä hommia Miialle kuuluu. :)

Tervehdys!

Miia Varis, toisen vuoden kuvataiteen opiskelija sekä TOY ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava eli sopokopo, ilmoittautuu esittelyvuoroonsa.

Olen aikaisemmin ollut järjestötoimintaan kosketuksissa lähinnä aktiivisempien tuttujen kautta. Paikatakseni aukkoa yleissivistyksessäni sekä selkiyttääkseni hämärää mielikuvaa koko hommasta olin jo opiskelun alkaessa vakaasti päättänyt liittyä mukaan opiskelijayhdistystoimintaan. Härkää sarvista, niin sanotusti, ja näin jälkikäteen ajateltuna olen hämmentynyt, miten en ollut aiemmin näin kiinnostaviin asioihin viitsinyt paneutua.

TOY:n toimintaan liittyminen oli helppoa – nykäisin Kickstartin jatkoilla hallituksen jäsentä haalarista ja olin jo vihitty toimintaan mukaan. Vuoden alussa minusta tuli hallituksen sopokopo, mihin epäilin kovasti olevani turhan kokematon. Kävi kuitenkin ilmi, että jo pelkkä oma-aloitteisuus ja vastuuntunto riittävät sangen hyvin toimeen tarttumiseen. Hallituksen vanhat jäsenet ja TUO ovat aina käytettävissä, kun omat tiedot ja taidot eivät riitä. This is learning by doing.

Koska sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava saattaa kuulostaa viralliselta ja etäiseltä, teen vielä nopean tiivistyksen: sosiaalipolitiikka tarkoittaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja koulutuspolitiikka koulutuksen laatuun liittyvien asioiden hoitamista. Nämä kaksi toisiinsa nivoutunutta kokonaisuutta muodostavat opiskelijan edusta huolehtimisen eli edunvalvonnan perustan. Oli kyse sitten paremman imurin hankkimisesta sirkusopiskelijoille tai vaihtoehtojen peräämisestä maksullisiksi muuttuneille kulkukorteille: edunvalvontaa.


TOY:n kohdalla edunvalvonta tarkoittaa muun muassa yhteistyön tekemistä johtoryhmävastaavien kanssa ja Taideakatemian edunvalvonnan jatkuvuudesta huolehtimista. Sopokopon on hyvä olla perillä asioista, jotka Taideakatemiassa voisivat olla paremmin. Tässä auttavat eri koulutusaloja edustavat johtoryhmävastaavat. Tarvittaessa on myös selvitettävä, miten ja mitä kautta näihin asioihin voisi vaikuttaa – amk:n hallintomalliin tutustumisesta on siis hyötyä. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja edunvalvonnan suunnittelu vaatii tapaamisiin ja koulutuksiin osallistumista sekä aktiivista muistiinpanojen tekemistä. Toimi antaa kokemusta organisaation eri tasoilla vaikuttamisesta ja myös terveellä tavalla pakottaa ulos omasta kuplastaan näkemään asiat eri tahojen silmin, puhumattakaan uusiin ihmisiin tutustumisesta.

Haluaisin vielä kannustaa kaikkia kiinnostuneita hakemaan ensi vuoden hallitukseen. Toiminta saattaa pienellä yhdistyksellä vaikuttaa lähinnä bileiden järkkäämiseltä, mutta sillä on myös vakavampi puoli, jonka tavoitteena on tasavertaisesti laadukas opiskelu Taideakatemiassa. Vaikka TUO vastaakin koko ammattikorkeakoulun edunvalvontatyöstä, on tärkeää, että Taideakatemialla on sen omista opiskelijoista koostuva yhtenäinen järjestö. TOY:n tekevät taideakatemialaiset.